Česky English Deutsch Italiano Espaňol Francais sk pl hu ru no dk se fi nl
 
                                                                 FAQ


  CZ

Apartmán Letná ****
Letohradská 7, Praha 7 - 170 00
GPS: 50.0984744N, 14.4287992E
Tel.: 00420 603 99 1234
email: info@apartment-letna.com
www: apartment-letna.com

Apartment Letná **** on FacebookApartment Letná **** on Google+ Apartment Letná **** on Youtube

David  Bouček - majitel
IČO: 66486131

Bankovní spojení
                      Česká spořitelna, a.s.                     
                     Číslo účtu: 2181229339/0800                          
          IBAN:CZ75 0800 0000 0021 8122 9339                  
BIC: GIBACZPX


Rezervace: je možno uskutečnit telefonicky na 00420 603 99 1234 nebo emailem na  info@apartment-letna.com. Host obdrží emailem potvrzení o rezervaci, které je povinen potvrdit. Bez potvrzení ze strany hosta, nemusí být rezervace platná.

Ceny: jsou uváděny v € / CZK. Přepočet v rezervaci na další jiné měny je pouze orientační. Při platbě v jiné měně nežli v piotvrzené, záleží vždy na aktuálním bankovním kurzu ČNB v okamžiku platby. Potvrzená cena v rezervaci, je také cenou konečnou. Nikdy k ní nejsou připočítávané jakékoliv další poplatky.

Platba: standardně se platba uskutečňuje při příjezdu v hotovosti nebo platebníí kartou (+3%), v některých případech je vyžadována záloha. Zálohu je možno uhradit bankovním převodem nebo platební kartou přes platební bránu ČS a.s. (+3%)

Storno rezervace: zrušit rezervaci ze strany hosta je možno uskutečnit emailem či telefonicky, a musí být z naší strany potvrzeno. V případě storna Vám může být účtován storno poplatek. V případě, že se host nedostaví do apartmánu do 20:00 v den příjezdu nebo není-li předem domluveno jinak, může být jeho rezervace stornována bez jakékoliv náhrady.

Storno podmínky
Nízká a mimo sezóna
15 dní a více před příjezdem - zdarma
14 - 3 dny před příjezdem - 100% první noci
2 dny před příjezdem / nedojezd - 100% rezervace

Vysoká sezóna

30 dní a více před příjezdem - zdarma
29 dní a méně - 100% rezervace

Svátky a top sezóna
60 dní a více před příjezdem - zdarma
59 dní a méně - 100% rezervace

Příjezdové a odjezdové informace:
příjezd: od 13:00 - 18:00, , po 18:00 za příplatek 20 EUR, není-li předem domluveno jinak
Odjezd: do 10:00 není-li předem domluveno jinak
Vezměte prosím na vědomí, že v apartmánu Letná není stálá recepce. Prosím o zaslání přibližného času příjezdu alespoň 48 hodin před příjezdem – děkuji předem.
Pobyt v apartmánu se řídí platným ubytovacím řádem, který najdete v apartmánu. Po celou dobu pobytu Vám budu v případě problémů k dispozici.

Příjezd do objektu z letiště (vlakové nádraží)

Dovoluji si Vám nabídnout transfer z letiště za fixní cenu 650 CZK / 25 EUR (vlakové nádraží 350 CZK / 14 EUR). V tomto případě, na Vás bude na letišti čekat řidič a odveze Vás přímo do objektu. Emailem mi prosím pošlete údaje o příletu (čas a číslo letu / číslo vlaku a jméno nádraží). V tomto případě, se nehradí poplatek v případě pozdního příjezdu.

Příjezd do objektu automobilem
- parkoviště zajištěno přímo u apartmánu
Alespoň 30 minut před příjezdem prosím o zaslání SMS, po příjezdu na adresu apartmánu, prosím volejte na 00420 603 99 1234 a vše bude zařízeno během pár minut. Děkuji.

Pokud máte jakékoliv otázky či nejasnosti, prosím, kontaktujte mě emailem nebo telefonicky.

Příjemný pobyt v apartmánu Vám přeje
David Bouček
  EN

Apartment Letná ****
Letohradská 7, Prague 7 - 170 00
GPS: 50.0984744N, 14.4287992E
phone: +420 603 99 1234
email: info@apartment-letna.com
www: apartment-letna.com

Apartment Letná **** on FacebookApartment Letná **** on Google+ Apartment Letná **** on Youtube

David  Bouček - owner
IČO: 66486131

Bank account
                     Česká spořitelna, a.s.                  
                        Acount number: 2181229339/0800                          
              IBAN: CZ75 0800 0000 0021 8122 9339                  
BIC: GIBACZPX

Reservation: all bookings are acception by phone on 00420 603 99 1234 or by email on info@apartment-letna.com. Booking has to be confirmed from me by confirmation email with all informations.

Prices: are listed in € / CZK. By payment in another currency as is confirmed, is total amount depending to actual bank exchange rate € / CZK from ČNB. We are not using any extra service charges.

Payment: the payment shall be made by cash or by credit card (+3%) at the arrival to the apartment. In some case, can be deposit required (prepayment by bank transfer or online payment by credit card (+3%)).

Cancellation terms: cancellation of the booking is possible to do it anytime by phone or by email and has to be from us confirmed. In case of cancellation can be charged you a cancellation fee.
If the guest does not arrive in the apartment until 20:00 o'clock on the day of arrival or if not previously agreed otherwise, the reservation can be canceled without any refund.

Cancellation fee
Low & middle season
15 days prior to arrival - no charge
14 - 3 days prior to arrival - 100% fee of the total price of the first night
2 days prior to arrival / no-show - 100% fee of the total price

High season
30 days prior to arrival - no charge
29 days prior to arrival / no-show - 100% fee of the total price

Holidays & top season
60 days prior to arrival - no charge
59 days prior to arrival / no-show - 100% fee of the total price

Arrival & departure informations:

Check-in: from 13:00 - 18:00 o'clock, after 18:00 for a surcharge of EUR 20 (if not previously agreed otherwise)
Check-out: until 10:00 o'clock 
(if not previously agreed otherwise)


Please note that apartment has no permanent reception. It will be great, if you send me at least 48 hours before your arrival the details of your arrival (estimated time) to make your stay in Prague comfortable.
The stay in the apartment is governed by the valid accommodation rules you may found in the apartment. During your stay I will be at your disposal if you need my help.

Arrival from the airport (bus / train station)
I can offer you a transfer from the airport for fixed 650 CZK / 25 EUR (train station for fixed 350 CZK / 14 EUR) provided by my company. In this case driver will wait for you at the airport (bus / train station) with your name on a card. To arange this transfer, provide me please your flight / train details (number and time of your flight / train). In this case, there is no surcharge applies for arrivals outside check-in hours.

Arrival by car - parking by the apartment

Please send me an SMS at least 30 minutes before your scheduled arrival. When you arrive at the apartment, please call on 00420 603 99 1234 and I will arrange everything. 

Please, do not hesitate to send me e-mail or call me, if you would like to have further information.

With pleasure I wish you a nice stay in my my apartment
David Bouček

    
Copyright www.apartment-letna.com 2007 - 2019 |  links   FAQ   Privacy Statement